Menu Content/Inhalt
Aktualności

Sonda

Czy fizyka jest prosta?
 

foto

Pokaz slajdów
Lady-Beetle.com

Imieniny

28 Kwietnia 2015
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Arystarch, Maria,
Paweł, Przybyczest,
Waleria, Witalis
Do końca roku zostało 248 dni.

Licznik odwiedzin

36542 gości

Pogoda

Aktualności
Konkurs Języka Angielskiego w Olszynach PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
12.04.2015.

Konkurs Języka Angielskiego w Olszynach

Dnia 09.04.2015 r.  dwóch uczniów klasy szóstej Cezary Bednarczyk oraz Łukasz Gut wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego w Olszynach. Konkurs został zorganizowany po raz piąty przez Panią Joannę Soin – nauczyciela języka angielskiego w Olszynach pod patronatem wydawnictwa Macmillan. W konkursie tym wzięło udział 32 uczniów z różnych szkół z naszej okolicy. Test składał się z zadań zamkniętych oraz otwartych. Nasi uczniowie musieli zmagać się z aspektami gramatycznymi, jak i leksykalnymi.

Czytaj
 
Święto Szkoły 20.03.2015r. PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
09.04.2015.

       20 marca przypadło w tym roku Święto Patrona naszej szkoły.

       Obchody uroczystości rozpoczęliśmy o 11.00 przeglądem talentów uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej. Zaprezentowali się przede wszystkim wokaliści i instrumentaliści, ale pojawił się również fenomenalny beatboxer oraz specjalista od układania na czas różnorakich rodzajów kostek Rubika.

Czytaj
 
Dożywianie kwiecień 2015 PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
01.04.2015.

Wpłatę za dożywianie dzieci można dokonywać do 15-ego każdego miesiąca na nr konta

55 8838 0005 2001 0000 1515 0005

Kwota za miesiąc kwiecień 2015 roku wynosi:

- dla uczniów klas I-V Szkoły Podstawowej wynosi - 30,60 zł

- dla uczniów klas I i II Gimnazjum - 27 zł

- dla uczniów klasy VI SP oraz III Gimnazjum - 32,40 zł

Proszę o wpłacanie dokładnej kwoty zgodnej z należnością za dany  miesiąc

 
Deutsch - Wagen  Tour Lipowiec PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
24.03.2015.

5 grudnia 2014 r. do naszej szkoły zawitała lektorka Deutsch - Wagen – Tour  Magdalena Jurowska z Olsztyna. Deutsch - Wagen - Tour to ogólnopolski program promujący naukę języka niemieckiego realizowany przez Instytut Goethe oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Celem projektu jest promowanie języka i kultury Niemiec.

Zmieniony ( 25.03.2015. )
Czytaj
 
Rekrutacja do I klasy gimnazjum PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
04.03.2015.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Publicznego im. K. I. Gałczyńskiego

w roku szkolnym 2015/2016

1.      Zapisy  do klasy pierwszej gimnazjum  w roku szkolnym 2015/2016 trwają od 11 maja 2015r. do 22 czerwca 2015 r.

2.      Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3.      Kandydaci zamieszkali w obwodzie Gimnazjum Publicznego w Lipowcu są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

4.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum Publicznego w Lipowcu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem liczby nie większej niż 25 uczniów na jeden oddział. W przypadku większej liczby zgłoszeń powyżej 25 uczniów na jeden oddział będzie przeprowadzona dalsza rekrutacja w oparciu o kryteria określone w pkt 5 i uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.

5.      W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum są brane pod uwagę następujące kryteria:

1)      kandydat, który uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej tworzącej wraz z gimnazjum zespół szkół, wartość- 3 punkty

2)      rodzeństwo kandydata w szkole – 3 punkty

3)      kandydat, który ukończył szkołę podstawową z wyróżnieniem, wartość – 5 punktów,

4)       kandydat, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania, wartość – 3 punkty

5)      szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do szkoły podstawowej, w tym zmiana miejsca zamieszkania – 2 punkty

6.      Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata złożony do dyrektora szkoły.

7.      Druki zgłoszeń oraz  wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony www.zslipowiec.ipns.pl i wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie szkoły.

8.      W terminie  do 30 czerwca 2015 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, która wydała to świadectwo oraz kserokopię zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku sprawdzianu po szóstej klasie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.

9.      W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

10.    Wyniki przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej na drzwiach wejściowych do Zespołu Szkół w Lipowcu oraz umieszczenie na stronie www.zslipowiec.ipns.pl w dniu  3 lipca 2015 r.

11.    W dniu  8 lipca 2015r. dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej na drzwiach wejściowych do Zespołu Szkół w Lipowcu oraz umieszczenie na stronie www.zslipowiec.ipns.pl

Zgłoszenie do obwodowego gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 – pobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM - pobierz

Dyrektor Zespołu Szkól

w Lipowcu

Iwona Walesiak

Zmieniony ( 30.03.2015. )
 
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
04.03.2015.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowcu

w roku szkolnym 2015/2016

1.      Zapisy do szkoły na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej szkoły podstawowej  trwają od 5 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r.

2.      Obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone między 1 lipca a 31 grudnia 2008 r. oraz dzieci 6-letnie urodzone w 2009 r.

3.      Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im.K.I.Gałczyńskiego w Lipowcu są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

4.      Kandydaci  zamieszkali poza obwodem szkoły  mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem liczby nie większej niż 25 uczniów na jeden oddział. W przypadku większej liczby zgłoszeń powyżej 25 uczniów na jeden oddział będzie przeprowadzona dalsza rekrutacja w oparciu o kryteria określone          w pkt 6 i uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.

5.      Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata złożony do dyrektora szkoły.

6.      W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej są brane pod uwagę następujące kryteria:

1)      rodzeństwo kandydata w szkole –wartość – 3 punkty

2)      dziecko w  roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w obwodzie szkoły podstawowej- 3 punkty

3)      szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do szkoły podstawowej, w tym zmiana miejsca zamieszkania – 2 punkty

7.      Spełnienie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć dzieci 5-letnie (urodzone w 2010 r.), jeśli będzie taka wola rodziców, pod warunkiem, że szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. W tym przypadku decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.      Druki zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony www.zslipowiec.ipns.pl i  wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie szkoły.

9.      W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

10.    Wyniki przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej na drzwiach wejściowych do Zespołu Szkół w Lipowcu oraz umieszczenie na stronie www.zslipowiec.ipns.pl w dniu 3 lipca 2015 r.

11.    W dniu  8 lipca 2015r. dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej na drzwiach wejściowych do Zespołu Szkół w Lipowcu oraz umieszczenie na stronie www.zslipowiec.ipns.pl

 

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 – pobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ – pobierz

 Dyrektor Zespołu Szkól

w Lipowcu

Iwona Walesiak

Zmieniony ( 14.04.2015. )
 
Dożywianie marzec 2015r. PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
02.03.2015.

Wpłatę za dożywianie dzieci można dokonywać do 15-ego każdego miesiąca na nr konta

55 8838 0005 2001 0000 1515 0005

Kwota za wyżywienie w miesiącu marcu 2015r. – 39,60 zł

Proszę o wpłacanie dokładnej kwoty zgodnej z należnością za dany miesiąc.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 129