HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

 ROK DLA NIEPODLEGŁEJ – 2018.

L. p.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin

1.      

Konkurs plastyczny 100 lat niepodległości. (klasy IV – VII, oddziały gimnazjalne) – „Niepodległa łączy”

 

Nauczyciel plastyki

Nauczyciele świetlicy

 

Luty 2018

2.      

Wystawa „Rok dla Niepodległej” – świetlica szkolna/stołówka; ekspozycja całoroczna.

Nauczyciel historii, Nauczyciel plastyki, nauczyciel klasy IIIB

 

Luty 2018

3.      

Alfabet współczesnego patrioty – plakat (klasa IV)

Wychowawca klasy IV

Nauczyciel plastyki

 

Luty 2018

4.      

Wybitni Polacy – portrety twórców niepodległości  (klasa V)

Wychowawca klasy V

Nauczyciel plastyki

 

Luty 2018

5.      

Spotkanie z panem Witoldem Olbrysiem – propagatorem historii regionu na temat „I wojna światowa na Warmii i Mazurach”

 

Nauczyciel historii

Luty/

marzec 2018

6.      

Wystawa książek o tematyce patriotycznej.

 

Nauczyciele biblioteki

Marzec – listopad 2018

7.      

Cykl lekcji historycznych na temat „Pierwsze dni Niepodległej”.

(klasy IV – VII, oddziały gimnazjalne)

 

Nauczyciel historii

Kwiecień 2018

8.      

Projekcja filmu paradokumentalnego „Po latach niewoli wstaje Polska 1914 – 1918”

 

Nauczyciel historii

Wychowawcy klas

Kwiecień 20148

9.      

Konkurs historyczny „Twórcy Niepodległości” (kl. VII, oddziały gimnazjalne)

 

Nauczyciel historii,

Wychowawca klasy VII

Maj 2018

10.   

Nasze barwy narodowe - wykonanie kotylionów.

Wychowawcy klas

Nauczyciel plastyki

 

Maj 2018

11.   

Historia na wesoło – scenki  przedstawiające ciekawostki i anegdoty historyczne.

 

Wychowawcy klas

 

Maj  2018

12.   

Bieg dla Niepodległej – bieg sztafetowy na trasie Lipowiec – Mały Lipowiec.

 

Nauczyciele w – fu 

Czerwiec 2018

13.   

Prezentacja pieśni patriotycznych i żołnierskich (radiowęzeł).

 

Opiekun samorządu,

uczeń zajmujący się radiowęzłem

Wrzesień – listopad 2018

14.   

Przegląd pieśni patriotycznych i ich wspólne śpiewanie (prezentacja pieśni przez poszczególne klasy).

Wychowawcy klas

Nauczyciele muzyki

 

Październik 2018

15.   

Debata „Współczesny patriotyzm” (przedstawiciele klas VII - VIII, oddziałów gimnazjalnych);

prezentacja prac pisemnych.

 

Nauczyciel j. polskiego, nauczyciel historii, WOS-u

Październik 2018

16.   

Apel z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

- prezentacja w Szkole Podstawowej w Lipowcu;

- prezentacja w Kościele Parafialnym w Lipowcu.

 

Anna Prusińska

Ewelina Merchel

Alina Dąbrowska

Renata Ruszczyk

Wychowawcy klas

 

Listopad 2018