Kazimierz Szczekowski

Kazimierz Szczekowski urodził się 14 marca 1900 roku w Babinie, w powiecie bracławskim, w rodzinie Jana i Wandy z Kossowskich. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 roku ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty.

W latach 1921-1930 pełnił służbę w 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu. W międzyczasie, 3 maja 1922 roku został zweryfikowany w stopniu podporucznika ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku i 406. lokatą w korpusie oficerów piechoty, a 27 stycznia 1930 roku awansował na kapitana ze starszeństwem z 1 stycznia 1930 roku i 170. lokatą w korpusie oficerów piechoty. Od 15 czerwca do 7 sierpnia 1930 roku odbył praktykę w 15 Pułku Artylerii Polowej w Bydgoszczy, a od 15 października do 15 grudnia 1930 roku ukończył Kurs próbny przy Wyższej Szkole Wojennej. 5 stycznia 1931 roku został powołany do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, w charakterze słuchacza dwuletniego kursu 1930/1932. Z dniem 1 listopada 1932 roku, po ukończeniu kursu i otrzymaniu dyplomu naukowego oficera dyplomowanego, został przeniesiony do Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. Na majora został awansowany ze starszeństwem z 19 marca 1937 roku i 129. lokatą w korpusie oficerów piechoty. Wiosną 1939 roku pełnił służbę w Dowództwie 19 Dywizji Piechoty w Wilnie na stanowisku oficera do zleceń.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku dostał się do sowieckiej niewoli. Przebywał w obozie w Kozielsku. Wiosną 1940 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu i tam pogrzebany. Od 28 lipca 2000 roku spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

5 października 2007 roku Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło mianował go pośmiertnie do stopnia podpułkownika. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 roku, w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

 

Czytaj więcej: Kazimierz Szczekowski

Dąb pamięci. Pamięć historii żyje w nas.

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych …”
ks. Jan Twardowski

12.04.2017 r. o godz. 11 w naszej szkole odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci, którym uhonorowany został podpułkownik Kazimierz Szczekowski, więzień obozu specjalnego NKWD w Kozielsku, zamordowany i pogrzebany w Katyniu w 1940 r.

Uroczystość odbyła się w ramach projektu patriotyczno - edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”, którego koordynatorem był nauczyciel historii pan Marcin Turowski. Cel programu to uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady Jeden Dąb to jedno nazwisko.

Czytaj więcej: Dąb pamięci. Pamięć historii żyje w nas.