„MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY CZAR PAR”

W czwartek 25 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Lipowcu po raz dwunasty odbył się konkurs "Matematyczno - Przyrodniczy Czar Par" dla uczniów klas drugich gimnazjum, organizowany pod patronatem Starostwa Powiatowego w Szczytnie i Gminy Szczytno.  Jego celem było przeniesienie treści, problemów matematyczno-przyrodniczych na grunt gier dydaktycznych; kształcenie umiejętności współpracy, współodpowiedzialności  za wykonanie zadania i dobieranie odpowiednich strategii działania; spojrzenie na matematykę, fizykę, biologię, chemię i geografię jako źródło wspaniałej zabawy oraz rywalizacji „fair play”; łączenia wiedzy z różnych dziedzin; integracja młodzieży z okolicznych gimnazjów. 

W tegorocznej edycji  uczestniczyło  siedem szkół   powiatu szczycieńskiego:   Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczytnie, Gimnazjum z Oddziałami  Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie, Gimnazjum w Szymanach, Gimnazjum w Olszynach, Gimnazjum w Dźwierzutach, Gimnazjum Sportowe w ZS nr 3 w Szczytnie i Publiczne Gimnazjum w Lipowcu.

 

       Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli  uczących  przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz uczniów klas trzecich  Gimnazjum Publicznego w Lipowcu.

Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali:

• I miejsce: Daria Deptuła i Łukasz Tarasiuk , opiekun – Małgorzata Dąbrowska  z   Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczytnie;

• II miejsce:  Agat Kraszewska i Wiktor Nasierowski, opiekun –  Ewa Rostkowska  z Gimnazjum z Oddziałami  Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie  ;

• III miejsce: Patrycja Krawczyk i Cezary Bednarczyk, opiekun – Robert Tabaka z  Publicznego Gimnazjum w Lipowcu.                .

Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Szczytnie i Gmina Szczytno.

Foto relacja