Egzamin na kartę rowerową

     Dnia 5 czerwca 2017 roku w naszej szkole odbył się test na kartę rowerową, do którego podchodzili uczniowie klasy IV.

    Test składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zadaniem uczniów było rozwiązanie 25 pytań jednokrotnego wyboru oraz jazda rowerem po torze przeszkód. Do egzaminu przystąpiło 13 uczniów. Test wiadomości zdało 13 uczniów. Jazdę praktyczną zdało 12 uczniów i oni otrzymają kartę rowerową.

 Aby uzyskać kartę rowerową należy:

- ukończyć 10 lat,

- uczestniczyć aktywnie w zajęciach wychowania komunikacyjnego,

- przystąpić do egzaminu teoretycznego ze znajomości przepisów ruchu drogowego i egzaminu praktycznego w postaci toru przeszkód.

     Po zdaniu egzaminów uczeń dostarcza aktualne zdjęcie legitymacyjne .Do egzaminu praktycznego można przystąpić po otrzymaniu pozytywnej oceny z części teoretycznej. Na egzaminie praktycznym sprawdzane są następujące umiejętności: jazda na rowerze, poruszanie się po wyznaczanym pasie ruchu, zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu, prawidłowe przygotowanie do jazdy, właściwe włączenie się do ruchu. Egzamin praktyczny przeprowadza nauczyciel zajęć technicznych. Uczniowie mogą zdawać na swoich rowerach posiadających obowiązkowe wyposażenie. Kartę rowerową wydaje Dyrektor Szkoły.