Konkurs historyczny pt. OJCOWIE POLSKI ODRODZONEJ.

      Dnia 11.05.2018 r. w godz. 1100 – 1200 w pracowni geografii i historii

Szkoły Podstawowej w Lipowcu odbył się szkolny konkurs historyczny

pt. OJCOWIE POLSKI ODRODZONEJ.

Wzięli w nim udział uczniowie klas VII SP – III gimnazjum:

Kl. VII

Nikola Tuszyńska

Oliwia Żywica

Kl. IIA

Kornelia Sokołowska

Kl. IIB

Zuzanna Soliwoda

Piotr Zapadka

Kl. IIIA

Patrycja Cicha

Remigiusz Sęk

Kl. IIIB

Anna Soliwoda

 

      Uczniowie rozwiązywali test z zadaniami zamkniętymi, których łącznie było 18.  W 19 zadaniu należało w formie wypowiedzi pisemnej, przedstawić dokonania wybranej postaci historycznej związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Rozwiązując zdania testowe należało wykazać się znajomością życiorysów postaci, które były zaangażowane w działalność polityczno-wojskową w czasie I wojny światowej i przyczyniły się do odbudowy państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości.
Zadania testowe przygotowała p. Anna Prusińska.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja:

Anna Prusińska;

Anna Rosłaniec – Łachacz.

 

Wyniki rywalizacji konkursowej przedstawiają się następująco:

I miejsce – Remigiusz Sęk;

II miejsce – Nikola Tuszyńska;

III miejsce – Patrycja Cicha.

Zgodnie z regulaminem konkursu laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Lipowcu. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Ponadto za zdobycie największej ilości punktów uczniowie dostaną oceny celujące z historii za przyswojenie dodatkowej wiedzy oraz punkty dodatnie do oceny z zachowania.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy zdobytej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.