Wartości

 Wartości – każdy z nas od narodzin, kieruje się w życiu wartościami. Wydaje nam się, że są one tak oczywiste, że często o nich zapominamy w ciągu dnia. Nikt nie mówi o nich głośno. Wartości, jakie mamy wpojone, wynikają z naszego wychowania w domu, w szkole, społeczności. Każdego dnia, każdy z nas bez względu na wiek, kieruje się nimi. Przede wszystkim są to: wzajemny szacunek, zaufanie, życzliwość, miłość, przyjaźń. Można byłoby wymienić ich wiele.

 Chcąc podkreślić ważność wartości w naszym codziennym życiu, w naszej szkole przy udziale całej społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, rodziców) został opracowany i wdrożony Katalog wartości Szkoły Podstawowej w Lipowcu.

 W drugą środę każdego miesiąca będziemy obchodzić „Dzień Wartości”. W tym dniu każdy z nas będzie miał element danego kolory (np. bluza, koszulka, opaska, apaszka….) przypisanego do danej wartości. W ten sposób będziemy przypominać wszystkim o ważności wartości w naszym życiu

 Wartości to cechy, zachowanie lub normy niezwykle cenne i pożądane przez jednostkę czy społeczeństwo. Większość wartości się zmienia, są dostosowywane do realiów życia, jednak istnieją te nadrzędne, szczególnie ważne, które wyznaczają zachowania człowieka, w głównej mierze są to wartości morale, tj. miłość, wolność, godność. Poszczególne wartości są uporządkowane według stopnia ważności, od najbardziej do najmniej pożądanych, hierarchicznie uporządkowane tworzą społeczny system wartości.

 Wspólne wartości odgrywają ważną role w społeczeństwie, gdyż podtrzymują   i umacniają ład społeczny, są specyficznym drogowskazem dla jednostki czy grupy, motywują do działania, ale wyznaczają także kierunek aktywności.

-  Wrzesień – poczucie bezpieczeństwa (kolor zielony);

-  Październik – wzajemny szacunek, poszanowanie zasad współżycia społecznego (kolor biały);

-  Listopad – godność, tolerancja (kolor żółty);

-  Grudzień – współpraca, uczciwość (kolor szary)

-  Styczeń – samodzielność (kolor brązowy);

-  Luty – miłość, przyjaźń (kolor czerwony);

-  Marzec – mądrość, wiedza (kolor niebieski);

-  Kwiecień – równe szanse, wspieranie słabszych (kolor pomarańczowy);

-  Maj – zdrowie (kolor fioletowy);

-  Czerwiec – podsumowanie „Dnia Wartości” na Dniach Rodziny. Każda klasa przygotuje plakat (format A1) przedstawiający 10 cech zewnętrznych wartościowego człowieka .

 

KATALOG WARTOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W LIPOWCU

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Poczucie bezpieczeństwa

Sprawiedliwość

Uczciwość

 

Wzajemny szacunek

Przyjazne relacje z innymi

Możliwość wyrażania swojego zdania

Współpraca

Życzliwość

Wiedza

Tolerancja

RODZICE

Wzajemny szacunek

Poczucie bezpieczeństwa

Poszanowanie zasad

współżycia społecznego

Uczciwość

Szacunek

Sprawiedliwość

Wiedza

Życzliwość

Samodzielność

Tolerancja

Miłość

NAUCZYCIELE

Życzliwość

Sprawiedliwość

Zdrowie

 

Współpraca

Wzajemny szacunek

Poszanowanie zasad współżycia społecznego

Przyjazne relacje z innymi

Uczciwość

Tolerancja

Godność

Poczucie bezpieczeństwa

Uczniowie

Sprawiedliwość

Miłość

Przyjaźń

Wzajemny szacunek

Zaufanie

Prawda

Poczucie bezpieczeństwa

Mądrość

Współpraca

Równe szanse

Wspieranie słabszych

Wiedza

Tolerancja