Lekcja z SITĄ – mamy główną nagrodę!!!

25 maja 2016 roku na stronie Głosu Nauczycielskiego pojawiły się wyniki piątej edycji Konkursu „LEKCJA Z SITA”. Jury postanowiło przyznać nagrodę główną naszej szkole. Ponadto, jest to pierwsza innowacja pedagogiczna na terenie gminy zatwierdzona przez WM Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Co zrobić, aby wygrać taki projekt:

-w pierwszym etapie konkursu nasza szkoła opracowała odpowiedz na pytanie „Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna zostać wyposażona w urządzenia SITA?”. Na podstawie nadesłanych prac redakcja Głosu Nauczycielskiego wybrała kilka szkół, które zakwalifikowały się do drugiego etapu,

- drugi etap polegał na zorganizowaniu w szkole dnia z SITA. Tego dnia pracownicy firmy SITA opowiadali o metodzie SITA dyrekcji, nauczycielom, uczniom i rodzicom,

- trzeci etap to zatwierdzenie projektu przez WM Kuratorium Oświaty w Olsztynie i wpisanie do rejestru innowacji pedagogicznych,

- czwarty etap to opracowanie planu nauki uwzględniającego wykorzystanie urządzeń i kursów SITA. Na podstawie przesłanych planów redakcja Głosu Nauczycielskiego wybrała naszą szkołę do nagrody głównej. Nagrody w konkursie to dziesięć urządzeń SITA wraz z kursami.

Lekcje z SITA - zaczynamy

Jako zwycięzcy V edycji konkursu, 1 września 2016 roku otrzymaliśmy sprzęt i materiały do nauki języków obcych metodą SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w roku szkolnym 2016/2017 w oparciu o indywidualnie przygotowany przez naszych nauczycieli projekt innowacji pedagogicznej zgłoszony do WM Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

W odpowiednio wyposażonej sali odbyły się już pierwsze zajęcia metodą SITA. Jak na razie uczymy się wprowadzać nasz organizm w stan relaksu, ale już niedługo odbędą się pierwsze lekcje języka angielskiego i niemieckiego prowadzone metodą SITA.

Zależy nam również na uczniach ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. To dla nich w szczególności tak ważne jest wyciszenie oraz relaksacja. Pierwsze zajęcia relaksacyjne zdecydowanie przynoszą rezultaty, pomagają naszym uczniom rozwiązywać wiele problemów z brakiem koncentracji, nadruchliwością, nadmierną impulsywnością.

Jesteśmy pewni, że dzięki metodzie SITA nie tylko dbamy o zdrowie fizyczne naszych uczniów, ale również o ich rozwój intelektualny.