„Szalik historii”

„Szalik historii”- akcja promująca integrację międzypokoleniową poprzez współdziałanie ludzi młodych i seniorów w Gimnazjum Publicznym w Lipowcu.

     W ramach akcji Caritas młodzi ludzie, również z naszej szkoły wraz z seniorami ze swojej rodziny i okolicy, podjęli działania na rzecz osób potrzebujących, wykorzystując wspólnie spędzony czas do wzajemnego poznawania się.

 Nasza szkoła zgłosiła swój udział  w tej akcji i jest w kontakcie z Caritasem Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Organizujemy cykliczne  spotkania z seniorami z naszej okolicy, naszej wsi. W ramach  akcji uczniowie przynieśli włóczkę na szaliki, czapki, skarpety dla osób bezdomnych. Podczas spotkań z seniorami , przygotowujemy okrycia na zimę dla potrzebujących osób. Wytwory naszej pracy będą przekazane do Caritas w Olsztynie.Szkolny klub wolontariatu

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą Szkolny klub wolontariatu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.                      

Czas trwania konkursu: 29 września 2016r. – 30 marca 2017r.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Szkoła, przystępując do konkursu, przyjęła na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od 1 do 10. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkolny klub wolontariatu” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11  zaproponowanych zadań.

W ramach realizacji zadań dwie nauczycielki naszej szkoły pani Renata Ruszczyk i pani Anna Kordek uczestniczą w kursie „Opiekun szkolnego klubu wolontariatu”, który trwa od 29 września do 31 grudnia 2016r.

Uczniowie pod kierunkiem pani Agaty Pohulajewskiej i pani Renaty Ruszczyk w październiku (17 – 28 października 2016r.) zorganizowali i przeprowadzili akcję „Znicz”. Uczniowie klas drugich gimnazjum wykonali plakaty zachęcające do udziału w akcji. Przy współpracy z wychowawcami poszczególnych klas uczniowie porządkowali opuszczone groby na cmentarzu w Lipowcu. Uczniowie klasy III A i B wykonali prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim. Przed 1 listopada na godzinach z wychowawcą młodzież udała się na cmentarz, by na opuszczonych grobach oraz na grobie Nieznanego Żołnierza zapalić, wcześniej zebrane znicze. Zapalone znicze są znakiem pamięci o zmarłych. Młodzi ludzie  chcą pielęgnować i szanują pamięć o tych, którzy odeszli.

Akcja "Znicz"

Akcja „Znicz” – zbiórka zniczy, opieka nad opuszczonymi pomnikami i grobami na pobliskim cmentarzu.

 Od poniedziałku 17 października 2016r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i klas I-III gimnazjum rozpoczęli prace porządkowe na porzuconych i opuszczonych grobach na cmentarzu w Lipowcu.

W czasie trwania akcji (17-28 października) uczniowie naszej szkoły zadbają także o porządek na cmentarzu ewangelickim w Lipowcu.

Ponadto organizujemy w szkole zbiórkę zniczy. Chcemy zadbać o to, by na każdym opuszczonym grobie znalazło się światełko pamięci o zmarłych.

1 listopada to uroczystość Wszystkich Świętych

2 listopada to Dzień Zaduszny – to dzięki Naszym Rodzicom dbającym o zachowanie tradycji, możemy być dumni z młodych ludzi, którzy chcą pielęgnować i uszanować pamięć o zmarłych.

 Zapalone znicze są znakiem naszej pamięci o zmarłych.

Foto relacja klasa IIA

Dlaczego warto być wolontariuszem? Projekt edukacyjny

Miejsce realizacji: Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Zespole Szkół w Lipowcu

Cel główny projektu: Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie.

Cele szczegółowe projektu:

-       zdobycie wiedzy na temat wolontariatu,

-       nawiązanie kontaktu z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi działania wolontariackie,

-       zorganizowanie spotkania z przedstawicielami, np. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Szczytnie,

-       zapoznanie się ze specyfiką pracy wolontariuszy w wybranych placówkach,

-       przeprowadzenie sondy na temat bycia wolontariuszem,

-       nagranie reportażu (wywiadu) promującego idee wolontariatu,

-       opracowanie folderu na temat „Jak zostać wolontariuszem?”,

-       założenie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Źródła informacji:

– biblioteka szkolna i publiczna,

– internet (np. strona Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl),

– nagrania audycji radiowych i programów telewizyjnych,

– wypowiedzi ankietowanych osób,

– instytucje zaangażowane w działania wolontariatu.

Czas realizacji:  październik – marzec  rok szkolny 2016/17

Podsumowanie działań projektu: kwiecień 2017r.

Liczba uczniów: uczniowie kl. IIA i IIB gimnazjum – 36 uczniów

Uczniowie w ramach realizacji projektu podzieleni są na 6 grup.

Czytaj więcej: Dlaczego warto być wolontariuszem? Projekt edukacyjny